QRF Header Image

Bewegen of stilstaan in onze steden?02.11.2018

Het online magazine FOKUS bracht in oktober een dossier uit over de Moderne Stad. Daarin lezen we onder andere hoe steeds meer Belgen terug naar de stad trekken om te wonen. Die stad moeten we daarom leefbaar maken en houden, en mobiliteit vormt een van de belangrijkste voorwaarden voor die leefbaarheid. Een visie die Qrf City Retail ondersteunt.

Bewegen of stilstaan in de stad? Het is een cruciaal vraagstuk voor de (lokale) besturen in België. Onze steden bieden namelijk een aantal unieke voordelen en troeven die de politieke beleidsmakers moeten beschermen, zoals onder andere het aanbod aan winkels, horeca en cultuur, het sociaal contact dat door dit aanbod mogelijk wordt gemaakt én de energiebesparende woningstructuur. De toenemende mobiliteitsproblemen in en rond steden kunnen er echter voor zorgen dat de aantrekkingskracht van onze steden in de toekomst opnieuw afneemt, terwijl de stadskernen dé ideale plek zijn om zich zonder auto te verplaatsen.

Files worden langer en frequenter en parkeren in de stad is niet alleen moeilijk maar ook enorm duur. Een recente studie van SD Worx toont zelfs aan dat bedrijven goede werkkrachten verliezen die afhaken door de steeds langere reistijd van en naar het werk. Vaak wordt de oorzaak van de machtspositie van koning auto bij de gebruikers gezocht, maar wat zijn de alternatieven?

“Een stad is slechts fietsvriendelijk als ze autoluw is” zegt professor dr. Dirk Lauwers, gespecialiseerd in stedenbouw, en in dat opzicht moet het bestuur toezien op de aanleg van fietspaden en de instelling van meer autoloze én zone 30 straten. Ook openbaar vervoer, dat in Vlaanderen en Wallonië door slechts 6% (!) van de werknemers gebruikt wordt, moet grondig onder de loep genomen worden. De overheid moet haar steentje bijdragen in een uitbreiding van het netwerk om tot een vollediger en beter georganiseerd aanbod te komen. Daarnaast kunnen ook de werkgevers zelf stimulerend werken naar alternatieven toe; beloon werknemers die een alternatief vervoersmiddel gebruiken of een wagen delen met een collega bijvoorbeeld. Uiteraard speelt daarnaast ook het veelbesproken probleem van de fiscaal voordelige bedrijfswagens. Een autogebruiker gaat de auto namelijk pas in de garage laten staan zodra er een portemonneevriendelijk alternatief gebruikt kan worden dat "makkelijk, vlot, snel, comfortabel" is en "weinig moeite kost".

Werk aan de winkel dus voor 2019-2024!

Bron:  Marc Van Riel, "Bewegen of stilaan in de stad", Fokus, oktober 2018.